Home

man op ladder
Het lijkt wel of ondernemers een soort aangeboren wantrouwen koesteren tegen de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommigen van hen bundelen de krachten en richten een broodfonds op. Een coöperatief fonds dat uitkeert bij ziekte. Klinkt nobel, maar werkt het ook?

Een groep van 20 mensen stort maandelijks een bedrag in de pot. Wordt iemand van hen ziek, dan krijgt deze een schenking uit het fonds van bijvoorbeeld 2000 euro per maand met een maximum van 2 jaar.

Nu kan je je al afvragen wat voor zekerheid je hebt als je slechts twee jaar krijgt uitgekeerd. Wie levenslang invalide raakt heeft straks een groot probleem. Maar laten we dit even buiten beschouwing laten en puur naar het principe kijken.

Doktersspreekuur bij Koos en Truus

Een broodfonds is geen verzekering met allerlei drempels, kleine lettertjes en uitkeringsclausules. Ben je ziek, dan krijg je uitgekeerd. Dat klinkt nobel. Maar het is de vraag of dit werkt. Want kunnen Koos en Truus beoordelen wat jij met je burn-out allemaal nog wel en niet kan? En hoe voelt het om ziek thuis te zitten en te weten dat je hele sociale netwerk je in de gaten houdt?

Sorry, het geld is op

En dan loop je nog eens het risico dat de pot leeg raakt. Zomaar een citaat van de website van het broodfonds: ‘Als er onverhoopt voor langere tijd veel mensen ziek zijn kan het gebeuren dat de buffers niet toereikend zijn om het volledige bedrag te schenken.’

Stel je nu eens voor dat dit in de voorwaarden van een verzekeraar zou staan. Hoe zou de pers hierop reageren? En ondernemend Nederland? Het is niet zo moeilijk om de krantenkoppen al voor je te zien: ‘Wel premie betalen, geen uitkering’ ‘Verzekeraars onbetrouwbaar!’

En daar zit hem een gekke tegenstrijdigheid. Om de schijnbare onbetrouwbare verzekeraar te vermijden, ontstaat een fonds dat nog veel minder betrouwbaar is.

Wankel kaartenhuis

ZZP Nederland noemde het idee van een broodfonds een ‘prachtig sociaal idee, maar bij nadere beschouwing een zeer wankel kaartenhuis.’ Zij laat zien dat de liquiditeit van zo’n broodfonds twijfelachtig is. Er mag de eerste vijf jaar bijvoorbeeld niet al te veel geclaimd worden, want dan is de pot zo leeg.

ZZP Netwerk Nederland constateert daarnaast nog een ander probleem. Veel broodfondsen worden begeleid door zogenaamde broodfondsmakers. Zij krijgen een eenmalige premie van 350 euro per deelnemer plus een maandelijks bedrag van 10 euro voor organisatiekosten. Na vijf jaar blijft er van iedere deelnemer dus 20 – 35 procent van zijn inleg aan de strijkstok hangen. Dat is op zijn minst bedenkelijk en niet helemaal in lijn met het principe van een ideëel fonds.

Broodfonds versus verzekeraar

Toch hebben deelnemers aan broodfondsen een punt. Veel verzekeraars zijn of te duur of bieden een dermate uitgekleed product, dat er van zekerheid geen sprake meer is. Het enige alternatief is dan een AOV collectief dat enkel bespaart op de premie en niet op de voorwaarden. Onderstaande rekensom laat zien dat dit mogelijk is:

Broodfonds

Bij het broodfonds betekent een inleg van 90 euro per maand een uitkering van 2.000 euro netto per maand voor een uitkering van slechts 2 jaar.

AovXL – Bij dit AOV collectief betaalt een man van 40 jaar voor een verzekering met een wachttijd van 2 maanden en een uitkering van netto 2000 euro per maand tot zijn 65e een premie van 94 euro per maand.

Het verschil is dus slechts 4 euro. En de verzekeraar keert als dat nodig is uit tot aan het pensioen. Verder zijn de voorwaarden dermate gunstig, dat de kans klein is dat bij ziekte geen uitkering plaatsvindt. Hoe dat kan?

Dankzij een groot collectief van meer dan 50.000 ondernemers die hun krachten hebben gebundeld. Een collectief dat een betrouwbare verzekering wil. Een collectief dat zich de kaas niet van het brood laat eten.

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant

Advertisements

10 thoughts on “Het broodfonds: “sorry, het geld is op!”

 1. Niets in het leven is zeker behalve dat een verzekeraar er alles aan zal doen om zo min mogelijk en zo kort mogelijk uit te keren. Of de pot nu vol of leeg is maakt niets uit. Een AOV is het kopen van schijnzekerheid. Zoals Koos en Truus niet kunnen beoordelen, weet jij niet hoe dokter Koos en dokter Truus jou gaan beoordelen.

 2. Ik heb me recentelijk in deze materie verdiept; de coöperatie waarvan ik bestuurder ben (Call for Action) heeft per 1 september jl. een broodfonds van de grond getild voor haar leden.

  Ik reageer op een paar punten. Niet omdat ik zeker weet dat een broodfonds niet om zou kunnen vallen, want dat kan het wél. Maar wel omdat dit verhaal echt vanuit het perspectief van een reguliere AOV-aanbieder geschreven is en dat geeft toch een eenzijdig beeld.

  – De groep van 20 mensen uit het voorbeeld stort niet in een pot, dat is feitelijk onjuist. En belangrijk, want daarop is het fiscale aspect van de schenkkring gebaseerd. Omdat de kring vanaf individuele rekeningen stort, blijft een ieder onder het fiscale schenkingsplafond. Dat scheelt enorm.
  Bovendien brengt het met zich mee dat de ingelegde gelden niet van eigenaar veranderen indien ze niet worden aangesproken voor uitkering. Met andere woorden: wie na een paar jaar weer vertrekt neemt zijn geld weer mee. Indien er niemand of bijna niemand ziek is geweest, ben je achteraf (bijna) gratis gedekt geweest.

  – Wat voor zekerheid heb je als je slechts 2 jaar krijgt uitgekeerd? Wie levenslang invalide raakt heeft inderdaad een probleem dat niet door een broodfonds wordt opgelost. Levenslange uitkering is namelijk, linksom of rechtsom, gewoon heel duur.
  Maar nu even een statistiekje waarover we AOV-aanbieders nooit horen, terwijl het erg leuk is.
  Van de werknemerspopulatie in NL is gemiddeld steeds 4,4% ziek (Bron: CBS, 2012Q1). Let wel: werknemers. Over zzp’ers bestaat de consensus dat dat percentage veel lager zou moeten liggen maar dat laten we even voor wat het is.
  Van de populatie zieken (die groep van 4.4% dus) is ruim meer dan 90% binnen 2 jaar weer aan het werk (bron: FNV Zelfstandigen, 2012).
  Overigens: die 4,4% zijn niet altijd dezelfden: De een wordt beter, een ander wordt ziek. ZZP-NL stelt dat ZZP-ers een kans van 10-12% hebben om ziek te worden.
  Dus we spreken hier over een statistisch risico van tussen de 0,4% en 1,1% dat je langer dan 2 jaar inkomen derft door arbeidsongeschiktheid. Langer dan 2 jaar is overigens nog heel iets anders dan levenslang.
  Zet dat eens af tegen een polis van een paar honderd euro per maand. Zelfs als hij volledig, langdurig en naar tevredenheid van de verzekerde uit zou keren, geheel in weerwil van alle clausules die in diezelfde polis zijn opgenomen om dat juist níet te hoeven doen.
  Een broodfonds heeft dergelijke clausules niet.

  – Wie beoordeelt wat iemand kan met een burnout? Hij of zij zelf. Hier geldt vertrouwen. Dat is niet waterdicht, dat klopt. Echter, bedenk je wat het geclausuleerd wantrouwen in een verzekeringspolis van 26 kantjes, aan premiekosten met zich meebrengt. Plus: ingeval van aantoonbaar misbruik eindigt in een broodfonds de schenking onmiddelijk, waardoor de schade beperkt blijft. En daarmee eindigt het want over schenkingen is het slecht procederen.

  – Hoe voelt het om ziek thuis te zitten en te weten dat je hele sociale netwerk je in de gaten houdt? Dat voelt, zo heeft de ervaring geleerd, aan de ene kant goed: je hebt een vangnet nodig en dat is er ook en dat is fijn. Aan de andere kant weten zieken niet hoe snel ze weer beter moeten worden, omdat ze als geen ander weten door wie ze op basis van vertrouwen overeind gehouden worden. En dat is nou precies het idee: Minimaal gebruik maken van het vangnet en niet denken: ik blijf nog een maandje langer ziek want de verzekering betaalt wel.

  – De pot kan leegraken. Klopt. Als het verzuim hoger is dan het gecalculeerde percentage van 5%. Dat is het in de regel niet, zeker niet onder zzp’ers. Maar het kan. De ervaring (van inmiddels een jaar of 7) leert dat bij een omvang van ca. 35 m/v het fonds de statistieken de baas is en nooit meer omvalt.
  Dat in de eerste periode niet teveel geclaimd mag worden is calculatorisch onjuist. Er mag natuurlijk nooit teveel geclaimd worden (geldt ook voor een verzekeraar, al gooit die dan gewoon de premie omhoog); maar die 5% ziekteverzuim kan vanaf dag 1 bestendig gedekt worden.
  Nee, dan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die stelt dat je 50% arbeidsongeschikt bent en dat je met die gezonde 50% de niet-uitgekeerde helft van je verloren inkomen best nog bij elkaar kunt verdienen.

  – Dan over wat er ‘aan de strijkstok blijft hangen’: Onze adviseurs (broodfonds.nl) factureren voor het opzetten van ons broodfonds alles bij elkaar ca. 7500 Euro. Ik heb de hoeveelheid werk gezien (gesprekken, presentaties, contracten, administratieve opzet, rekeningen aanvragen, vereniging oprichten, persoonsgegevens checken, gedoe met banken, echt weken en weken werk. Ik heb een goed en kritisch beeld van wat men doet, het is een redelijk bedrag en transparant bovendien. En men doet wat verzekeraars niet graag doen: werken op basis van een transparante specificatie ipv op een schimmige provisie. Gewoon boter bij de vis.
  Nadat dit is afgerekend betaal ik overigens minder dan 3 Euro aan handlingkosten per maand, + 6,50 als bijdrage in de ontwikkeling van de softwarematige infrastructuur van het broodfonds. Da’s minder dan 7% en daar wordt gewoon werk voor verricht door de administrateur van het fonds. Het woord ‘strijkstok’ is hier tendentieus.

  Dan als laatste: Een broodfonds is niet 100% waterdicht. Dat is de uitkering door een verzekeraar, vanuit het perspectief van de verzekerde, zeker ook niet.
  Maar wat in het huidig tijdsgewricht verzekeraars en tussenpersonen nog steeds niet lijken te zien, is dat een van de redenen dat men gaat zoeken naar andere vormen van inkomensdekking dan de reguliere AOV, precies dat ‘strijkstokgevoel’ is. En dat bekruipt je juist bij diezelfde verzekeraars en tussenpersonen.

  Marc Rouffaer
  marc@rouffaer.nl

 3. Beste Robert,

  Een vaak gehoord en hardnekkig vooroordeel! Waar de schijnzekerheid bij het broodfonds valt te onderbouwen op basis van de geldende voorwaarden (zie website broodfonds), is dat bij een reguliere AOV niet het geval. Het is zeer van belang het juiste product, passend bij jouw eigen wensen én verwachtingen, af te nemen.

  Ik nodig je uit om onze eerdere blog over de misverstanden AOV te bekijken: http://bit.ly/aov-misverstanden-aovxl-blog

  Groeten,
  aovXL

 4. Nee, als banken of verzekeraars geen geld meer hebben, dan zijn we beter af!

  Broodfonds bashen is niet zo moeilijk. AOV verzekeringen bashen nog minder moeilijk. Maar ernstiger: waarom geen aandacht besteed aan het waarom van broodfondsen, kijk bijv. eens naar Tegenlicht van 8 oktober j.l. Dan zie je dat deze fondsen een deel zijn van een brede maatschappelijke ontwikkeling die al veel verder is dan Kendall Mason in de smiezen lijkt te hebben. En dat is geen aanbeveling lijkt me

 5. Het artikel begint met: ‘Het lijkt wel of ondernemers een soort aangeboren wantrouwen koesteren tegen de arbeidsongeschiktheidsverzekering…’
  Dat lijkt misschien zo, maar naar mijn mening is dat wantrouwen niet echt aangeboren, maar daadwerkelijk door de praktijk aangeleerd. Sterker nog: was er maar wat meer aangeboren wantrouwen geweest bij consumenten tegenover verzekeringen. Dan had de woekerpolisaffaire niet zulke enorme vormen kunnen aannemen.
  Met dank aan Kendall Mason ga ik me toch ook maar eens in het fenomeen Broodfonds verdiepen.

 6. Heren, (er zijn geen dames die gereageerd hebben) Dank voor jullie input. Leuk dat onze blog gevoelens losmaakt. En juist daar zit vaak het probleem. Het afsluiten van een verzekering is geen emotioneel proces maar een rationeel proces. Daarom Mark bedankt voor je inhoudelijke bijdrage. Op rationele wijze adviseren wij ook jaarlijks honderden (zelfstandig) ondernemers die bij ons aankloppen. Waarom rationeel, omdat een zzp’ er altijd vanuit emotie naar zijn eigen financiële als risico situatie kijkt. (zie enkele reacties) Wij beoordelen verzekeraars op hun daden en voorwaarden evenals leuke initiatieven op financiële zekerheid en continuïteit zoals het broodfonds.

  Wij hebben niks tegen alternatieve out of the box oplossingen, sterker, wij vinden dit leuk en interessant. Immers als je geen financiële zekerheid en continuïteit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid nodig hebt, regel het dan niet. Kun je het zelf beter regelen doe het dan. Iedereen die ons volgt weet dat wij ook verzekeraars kritisch volgen en samen met andere partners de afgelopen jaren menig drempel bij verzekeraars hebben weten weg te nemen cq te verlagen.

  Sterker nog al ruim 10 jaar zijn wij een grote aanjagers om de belangen van zelfstandigen binnen verzekeringen beter te waarborgen. Vandaar onze collectieve arrangementen met voordelen op prijs, kwaliteit, dienstverlening als medische acceptatie voor de individuele ondernemer.

  Op basis van onze analyse vinden wij het broodfonds maar ook diverse verzekeringen (budget als ernstige aandoeningen verzekeringen) leuk maar veelal niet passend. Zuigen wij dit uit onze duim ???? Nee natuurlijk niet. Wij beoordelen het product en daarnaast maken wij jaarlijks honderden financiële en risico analyses voor (zelfstandig) ondernemers die op zoek zijn naar een passende financiële dekking bij ziekte en ao. Ondernemers in diverse beroepen met een inkomen van 20.000 tot 350.000 per jaar. Zeer sporadisch blijkt een alternatieve oplossing echt passend bij de wensen en behoeftes van deze ondernemers.

  Daarnaast blijkt uit onze berekeningen dat je als ondernemers door gebruik te maken van collectieve inkoop, voor een paar euro meer, aantoonbaar een betere en veiligere financiële zekerheid kunt inkopen. Wellicht ontwikkeld het broodfonds zich tot een echte duurzaam alternatief, met hogere financiële bedragen en zekerheid over een lagere periode. Interessant zeker, wij blijven het volgen.

 7. Wat KM doet, is vanaf een klein verhoginkje kijken naar die geinige, beetje emotiegedreven, out of the box alternatieven. Wie weet wordt dat ooit nog wat, interessant, we blijven het volgen.
  Maar echt passende oplossingen komen natuurlijk uit de koker van de verzekeraar. Aantoonbaar beter, veiliger. En niet duurder.

  Dat is maar de vraag. Dat iets verhoogde perspectief lijkt mij ongepast. De ontwikkelingen zijn er niet naar. De klant kijkt er namelijk aantoonbaar anders tegenaan. Terecht of niet, ik heb nog nooit een zzp’er gesproken die zich helemaal lekker, veilig voelt bij zijn reguliere AOV. Jullie ongetwijfeld wel, ik niet. Klantperceptie t.a.v. finance-producten in het algemeen, en vertrouwen in finance-dienstverleners zitten in een historisch dieptepunt: nooit was het zo slecht.

  Het gaat hier natuurlijk niet om KM’s polissen of ons Broodfonds. Waar het denk ik om gaat is dat de klant (particulier maar ook b-to-b) het gewoon niet meer lijkt te geloven. En vandaaruit naar alternatieven gaat zoeken, buiten de reguliere finance industry, in de circulaire economie. Dat ik mij moet verdiepen in broodfondsen vind ik geen ramp – daar word ik slimmer van – maar komt uiteindelijk omdat de financiële branche het in algemene zin (ik doel hier dus niet speciaal op KM hoor 🙂 gewoon heel slecht doet, nog steeds.

 8. Dat wantrouwen van ondernemers jegens de AOV, verzekeraars in het algemeen en alle financiële dienstverleners is meer dan terecht. Voorbeeldje. Als ondernemer vraag je een AOV aan bij een verzekeraar. Je meldt netjes dat je twee weken per jaar last hebt van hooikoorts. Krijg je een polis aangeboden met uitsluiting van longen en luchtwegen. Dat betekent dus bij elke mogelijke aandoening van longen en luchtwegen geen uitkering. Helemaal niets. Bij protest bieden ze een polis zonder uitsluiting aan maar met een 30% hogere premie. Vanwege het zogenaamde risico dat ze lopen. Ondernemer vraagt verder bij andere maatschappijen; hetzelfde verhaal. Dieven zijn het. En als je een uitkering nodig hebt dan gaan ze alles naspitten om onder de uitkering vandaan te komen of te kunnen verlagen; in mijn zeer nabije omgeving meegemaakt. Ik ben momenteel als ondernemer al mijn financiële producten aan het herzien en wordt daarin begeleid door een betrouwbare adviseur. De conclusie is duidelijk; ze hebben de afgelopen jaren niet aan mij verdiend (dat zou ik OK hebben gevonden), maar ze hebben me bestolen. Zonder uitzondering.

  Zoals Johan ook zegt; de financiële sector beseft nog steeds niet dat ondernemers en consumenten hun wangedrag helemaal zat zijn. Ieder alternatief wordt omarmd want minder betrouwbaar dan wat we nu hebben kan niet. Dat is een maatschappelijke beweging die niet meer te stoppen is. Broodfondsen, onderlinge (ziektekosten)verzekeringen, duurzame banken, gewoon ouderwets sparen, pensioen in eigen beheer, het zijn maar enkele voorbeelden van een trend die niet meer te stoppen is.

 9. “Bij dit AOV collectief betaalt een man van 40 jaar voor een verzekering met een wachttijd van 2 maanden en een uitkering van netto 2000 euro per maand tot zijn 65e een premie van 94 euro per maand” ….

  Kunt u voor de duidelijkheid en openheid en gezien de discussie (met spoed) aangeven wat deze man per maand betaalt als hij van beroep bijvoorbeeld tegelzetter is?
  Dus beroepsarbeidsongeschiktheid (uiteraard), ca. € 37.000,- bruto per jaar.

  Graag uw reactie!

  Henk

 10. Ik ben geïntrigeerd door de zin ‘Verder zijn de voorwaarden dermate gunstig, dat de kans klein is dat bij ziekte geen uitkering plaatsvindt.” Als de kans klein is lijkt het wel mogelijk in weinig woorden aan te geven wanneer er niet wordt uitgekeerd. Hoe is het bijvoorbeeld met de hooikoorts van Rolf, komt die voor diezelfde €94 voor uitkering in aanmerking als hij door een andere longaandoening wordt geveld?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s