Home

iStock_000010960235_ExtraSmall

In het huidige marktklimaat loop je natuurlijk niet graag een opdracht mis. Veel ZZP’ers tekenen de algemene leveringsvoorwaarden van hun opdrachtgever of het interim-bureau daarom blind. Toch is het verstandig om hier wél even goed bij stil te staan.

Het is een feit: de algemene leveringsvoorwaarden van de meeste opdrachtgevers zijn eenzijdig. Als ZZP’er zou je daar niet zomaar mee akkoord moeten gaan. Maar de economische wind zit niet mee. Dat is ook een feit. Toch maar tekenen, om die opdracht binnen te halen? Wacht even! bavXL adviseert je de algemene leveringsvoorwaarden goed te lezen en in elk geval op de volgende vijf punten te letten.

1. Duidelijkheid
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de ZZP’er moeten duidelijk zijn geformuleerd. In de overeenkomst moet precies worden vastgelegd wat de afspraken zijn, om misverstanden achteraf uit te sluiten. Je wilt niet aansprakelijk worden gesteld voor iets waar je helemaal niet aansprakelijk voor hoort zijn.

2. Resultaatsverplichting
Controleer of er een resultaatsverplichting is opgenomen in de voorwaarden. Is dit het geval, dan levert dit voor
jou, als ZZP’er, risico’s op. Je werkt keihard, levert goed werk, maar haalt door omstandigheden uiteindelijk toch de gewenste resultaten niet. De opdrachtgever kan je dan aansprakelijk stellen. In een redelijke overeenkomst dient te staan dat de ZZP’er de opdracht naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoert, op basis van een inspanningsverbintenis.

3. Onbeperkte aansprakelijkheid
Ook is het belangrijk om te checken of er sprake is van ‘onbeperkte aansprakelijkheid’ in het contract. De aansprakelijkheid van de ZZP’er dient in verhouding te staan tot de uit te voeren werkzaamheden en/of het te ontvangen honorarium. De totale aansprakelijkheid dient te worden beperkt tot alleen directe schade en tot een bepaald bedrag. Uitsluiting van gevolgschade is altijd verstandig, maar als dit tot problemen leidt, zou je minstens moeten pleiten voor beperking tot een vast bedrag.

4. Vrijwaring
Staat er een bepaling in de leveringsvoorwaarden over vrijwaring van de opdrachtgever of het interim-bureau? Met een dergelijke bepaling beschermt de opdrachtgever zichzelf en wordt de aansprakelijkheid voor een eventuele schade van een derde volledig afgewenteld op de ZZP’er. Hier zou je niet mee akkoord moeten gaan!

5. Nederlands recht
Bij buitenlandse opdrachten is het verstandig om na te gaan of het Nederlands recht van toepassing is in geval van schade of een geschil. Dit is van belang omdat in andere landen andere wetten en regels gelden, wat tot een andere behandeling van een schade of een geschil kan leiden.

Let je goed op de bovenstaande vijf punten? Dan heb je een basis gelegd voor goed contractmanagement. Natuurlijk blijven er genoeg risicofactoren over, dus laat je goed adviseren! Ook over de dekking van je eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

bavXL is onderdeel vanKendall Mason

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant

Advertisements

One thought on “5 essentiële tips voor de startende ZZP’er: waar moet je op letten bij de algemene leveringsvoorwaarden?

  1. Stel vooral aan de hand van de wet je je eigen voorwaarden vast.
    Er zijn voorbeeldcontracten aan de hand waarvan je kunt onderhandelen. Informeer eens bij FNV Kiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s